Ponuka prehliadok

Obsah preventívnej prehliadky

Význam preventívnej prehliadky spočíva práve v tom, že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Teda ešte v čase, keď nepociťujeme žiadne zdravotné problémy, ktoré by si vyžadovali návštevu lekára. Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité.

Laboratórne odbery

Jedným z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť laboratórneho výsledku, je odber biologického materiálu, t.j. krvi, moču, výteru a i.

EKG

Neinvazívne vyšetrenie srdca pomocou EKG umožňuje zistiť poruchy srdcového rytmu (arytmie), srdcový infarkt a podobne.

Test na okultné krvácanie

Vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici  je prevenciou pred rakovinou hrubého čreva a konečníka.  Ide o jednoduchý a bezbolestný. Jeho výhodou je, že si ho môžete urobiť doma. Test dokáže odhaliť i nepatrný výskyt krvi v stolici a to už aj niekoľko rokov pred vznikom samotnej rakoviny. Po 40 roku života pacienta VŠZP a UNION, po 50 roku života u poisťovne Dôvera.

Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov 1 x za dva roky, alebo jedenkrát ročne pokiaľ je evidovaný darca krvi, darca orgánov alebo tkanív.

Na preventívnej prehliadke poistenec u všeobecného lekára získa prehľad o svojom zdravotnom stave, o možných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy.

 

Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom
Fyzikálne vyšetrenie Meranie vitálnych funkcií – krvný tlak, pulz, výška, hmotnosť
Laboratórne vyšetrenie krvi Zápalové parametre – Sedimentácia
Krvný obraz
Cukor v krvi – Glykémia
Obličkové funkcie – Kreatinín
Očkovania Kontrola stavu, hlavne tetanus
Vyšetrenie moču Chemicky, sedimentácia
EKG Neinvazívne vyšetrenie srdca
* Pacienti starší ako 40 rokov
Stolica Test na okultné krvácanie
* Pacienti starší ako 40 rokov
ABI  Diagnostika ischémie dolných končatín
* U všetkých symptomatických pacientov
Anamnéza Osobná a rodinná anamnéza, subjektívne ťažkosti a vitálne funkcie, abúzy
Lekárske vyšetrenie Komplexne „od hlavy po päty“, najmä hlava, ústna dutina, krk – lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbtice ahrudníka, vyšetrenie obličiek a brucha, dolné končatiny na opuchy, kŕčové žily a pokožka celého tela
Vyhodnotenie Diagnostický záver a doporučenie potrebnej liečby