Prijímame pacientov

Staňte sa naším pacientom

Vyberte si vyhovujúci spôsob registrácie

1. Cez internet

  • Vyplňte Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo na svojom počítači.
Stiahnúť formulár
  • Vytlačte a podpíšte 2  krát a doručte poštou alebo osobne na adresu ambulancie.

2. Osobne v ambulancii

  • Navštívte ambulanciu kedykoľvek bez objednania počas ordinačných hodín
  • Vyplníme s vami Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Prenesenie zdravotnej dokumentácie vybavíme za Vás

Zariadime prenesenie zdravotnej dokumentácie od Vášho lekára.

  • Dohodu s DAPTI, s.r.o. môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR.
  • Podmienkou pre uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aspoň 6 mesiacov trvajúca registrácia u doterajšieho všeobecného praktického lekára.
  • Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vašim novým všeobecným praktickým lekárom stáva lekár DAPTI.
  • Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok cudzincom, samoplatcom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti si môžete prečítať na tomto odkaze.