Redukcia hmotnosti

Redukcia hmotnosti
16. apríla 2018 Marek Hrebík
In Nezaradené

Riziko ochorení spôsobených pohybovou inaktivitou a zdravotné výhody zvýšenej pohybovej aktivity

Zdravie je vnímané ako celková energie a potenciál pre prežitie a schopnosť dosiahnuť životné ciele vo fyzickej, psychickej a sociálnej oblasti. Čím zdravší je človek, tým lepší a trvanlivejší je stav a funkcia jeho orgánov a orgánových sústav, tým stabilnejšie sú ich regulačné funkcie v pokoji i pri záťaži vyvolené internými ako aj externými faktormi. Zvýšená PA má potenciál zvýšiť úroveň takto definovaného zdravia.

Nadváha a obezita

Množstve PA potrebné k účinnej prevencii nadváhy a obezity zodpovedá 45 – 60 min PA strednej intenzity (ako rýchla chôdza). Toto množstvo obvykle presahuje motiváciu a možnosti ľudí s nadváhou. Výsledky krátkodobých kontrolovaných štúdií preukázali pozitívny vzťah medzi zvýšením PA a redukciou celkového zastúpenia tukov. Epidemiologické štúdie preukázali, že minimálne časť zvýšeného rizika morbidity (chorobnosti) a mortality (úmrtnosti) spojeného s nadbytočnou hmotnosťou, spôsobenou samotnou obezitou alebo nadváhou, ale pohybovou inaktivitou, ktorá je dôsledkom nadmernej hmotnosti (Blair, Brodney, 1999).

Hypertenzia (zvýšený krvný tlak)
PA znižuje riziko vzniku hypertenzie a správne riadený PA je jedným z kľúčových nefarmakologických režimov kontroly zvýšeného krvného tlaku. PA je v súčasnosti významnou súčasťou doporučení zaoberajúcich sa primárnou prevenciou hypertenzie. (ACSM, 2004)

Metabolický kardiovaskulárny syndróm
Pohybová inaktivita negatívne ovplyvňuje komponenty kardiovaskulárneho metabolického syndrómu a zvyšuje riziko jeho rozvoja. U pacientov s k-v syndrómom sa dá pomocou pohybovej aktivity zlepšiť sledované parametre

Ischemická choroba srdca- ICHS
Štúdie z rôznych častí sveta ukazujú, že riziko vzniku ICHS je o 30 – 50% vyššia u inaktívnych jedincov v porovnaní s ľuďmi s ale aspoň strednou pohybovou aktivitou. Veľmi dôležité je zistenie, že zvýšenie či zníženie pohybovej aktivity v priebehu sledovaného obdobia je doprevádzané zvýšením, respektíve znížením rizika výskytu a rozvoje ochorenia. Podobný, ale silnejší vzťah bol sledovaný pri aerobnej (vytrvalostnej) zdatností a rizikom ochorení.

Cievna mozgová príhoda – CMP (cerebrovaskulárne ochorenie)
U inaktívnych ľudí je pozorované väčšie riziko vzniku CMP o 20 – 50 % v porovnaní aktivnými ľuďmi. U „hemorrhagickej“ CMP spočíva hlavný preventívny efekt PA v znížení tlaku krvi . PA aktivita tak môže ovplyvniť viac riziko CMP vyvolané trombom či ischémiou.

Periférne cievne ochorenia
Periférne cievne ochorenia, predovšetkým v artériách dolných končatín spočíva v aterosklerózou spôsobeným znížením krvným prietokom vyvolávajúcim bolesti pri pohybu – predovšetkým chôdzi. Rizikové faktory sú obdobné ako u ostatných aterosklerotických ochorení. Pohybová aktivita je veľmi efektívna pri liečbe a sekundárnej prevencii týchto problémov.

Rakovina
Pohybová inaktivita i aktivita ovlyvňujú široké spektrum biologických funkcií človeka, dokonca i tých, ktoré nie sú primárne spojené s pohybom. Príkladom týchto efektov je preukázané znížené riziko rakoviny hrubého čreva, prsníka a možno tiež endometria a prostaty. Presný mechanizmus efektu pohybovej aktivity na zníženie týchto rizík nieje zatiať známe.

Svalstvo, sila
Z praktického hľadiska je najvýznamnejším dôsledkom silového typu cvičenia zlepšenie svalovej sily a vytrvalosti a tým „seba obslužnosti“. Dostatočne silné svalstvo chráni kĺby pred instabilitou a poškodením, znižuje pravdepodobnosť zranenia pri páde.
Nedostatok PA silového charakteru vedie k opačným „degeneratívnym“ zmenám (úbytok sily, atrofia svalovej hmoty, …). Efekty silového tréningu sú preto potrebné rovnako u starších osôb s rôznymi stupňami sacropenie a jej konsekvencií. (Sarcopenia je definovaná ako vekom spôsobená strata svalovej hmoty, sily a funkčnosti pohybového aparátu).

Kĺby a artrózy
PA je vhodná pre zdravie kĺbov, vďaka jej vplyvu na kĺbovú chrupavku a susedné spevňujúce svalstvo. U osteoartrózy pravidelná PA pôsobí preventívne proti zhoršovaniu stavu. V súčasnosti je preto cvičenie doporučené ako dôležitá časť komplexnej liečby a prevencie osteoartrózy (American College of Rheuathology, 2000).

Celková úmrtnosť
U pohybovo inaktivných jedincov je o 20 – 30% väčšie riziko úmrtia v porovnaní s ale aspoň stredne aktívnymi ľuďmi . Pri porovnaní ľudí s nízkou a s vysokou úrovňou kardiorespiračnej zdatnosti majú menej zdatný jedinci riziko mortality päť krát väčší než vysoko zdatný jedinci.