Zdravotný dotazník

Zdravotný dotazník

  Tento dotazník slúži výhradne ku informovanosti Vášho lekára a podlieha lekárskemu tajomstvu. Venujte dostatočnú pozornosť jeho vyplneniu - pre lepšiu prehľadnosť správne odpovede zaškrtnite alebo vypíšte, v prípade potreby napíšte na druhú stranu.


  Meno a priezvisko*

  Rodné číslo*

  Telefonický kontakt*

  Povolanie / profesia

  Výška (cm)

  Hmotnosť (kg)

  Ste v čiastočnom alebo úplnom invalidnom dôchodku?
  nieáno


  Fajčenie
  nieáno


  Koľko rokov fajčíte?

  Koľko cigariet fajčíte denne?
  0 - 10 cigariet10 - 20 cigariet20 a viac kusov


  Alkohol
  nieáno


  Druh a množstvo týždenne

  Iná závislosť
  nieáno


  Aká závislosť?

  Pohybová aktivita
  nieobčasáno, pravidelne


  V ktorom roku ste boli očkovaný proti tetanu

  Iné očkovania (hepatitída, tyfus)

  Nosíte okuliare
  nieáno


  Lieky, ktoré používate:


  Alergie – uveďte na čo?


  INFORMÁCIE O VAŠICH PRÍBUZNÝCH
  (priami pribuzní – rodičia, súrodenci, deti)

  Liečia/liečili sa Vaši priami príbuzní na niektoré z uvedených ochorení?
  nádorové ochorenie (rakovina)cukrovkavysoký krvný tlaktuberkulózazápaly žíl, trombózaochorenia štítnej žľazysrdcový infarktastmamozgová príhoda (porážka)psychické choroby (depresie, samovraždy v rodine, schizofrénia apod.)


  Iné ochorenia?


  OSOBNÁ ANAMNÉZA

  Prekonali ste alebo sa liečite niektoré z uvedených ochorení?
  časté angínyzápaly žílochorenie štítnej žlazyinfekčné ochorenieochorenie pohybového systémusrdcový infarkt alebo iné ochorenieopakované zápaly priedušiek pľúc, astmanervové ochoreniecukrovkapsychiatrické ochorenieočné ochorenieochorenie močových ciest, obličiekgynekologické ochorenieochorenie krvi, poruchy zrážanlivosti - zvýšená/zníženámozgová príhodavysoký krvný tlakporuchy hladiny tukovkožné ochorenieochorenie tráviaceho systémunádorové ochoreniapsychické poruchy - úzkosť, panika, fóbieneliečim sa na dané ochorenia a nie som si vedomý, že by som niektoré prekonal


  Iné ochorenia?


  Boli ste niekedy operovaný? Ak áno, uveďte rok a dovôd:


  Mali ste vážnejší úraz? (zlomenina, otras mozgu a pod.) Ak áno, uveďte rok a nález:


  Navštevujete pravidelne niektorú špecializovanú ambulanciu? (Názov/Meno lekára)


  Máte v súčasnosti tažkosti s...?
  dýchanímmočenímvyraznejšie som pribral(a) za posledný rokspánkomchuťou do jedlavyraznejšie som schudol(a) za posledný rokstolicounemám ťažkosti


  Iné ťažkosti?


  Týmto potvrdzujem, že som dotazník pochopil(a), údaje uviedol pravdivo, a že zamlčanie dôležitých skutočností môže mať vplyv na moju ďaľšiu liečbu a prípadne aj poškodenie zdravia.