Dapti

Telefonické konzultácie a vystavenie E-receptov od 9.00 do 13.00

Telefónne číslo pre ambulanciu v Starej Ľubovni: 0910 470 797.
Telefónne číslo pre ambulanciu v Novej  Ľubovni: 0903 992 985.

RECEPT

Kvalitná zdravotná starostlivosť je naším cieľom

Zdravotná starostlivosť

 • » Kvalita poskytovaných služieb
 • » Praktická lekárka s dlhoročnou medicínskou praxou
 • » Predoperačné vyšetrenia
 • » Infúzna liečba
 • » Aktívna prevencia – pozvánky formou SMS/email
 • » Kvalitné prístrojové vybavenie

Klientský prístup

 • » Príjemné prostredie ambulancie
 • » Vyšetrenie bez zbytočného čakania
 • » Ordinujeme v pracovných dňoch denne 7:00 – 15:30
 • » Moderná komunikácia
 • » Elektronické vedenie zdravotnej dokumentácie
 • » Dobrá dopravná dostupnosť
 • » Lekáreň v objekte

Vyšetrenia sú hradené z vášho zdravotného poistenia!

Zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní

Chcete sa nás niečo opýtať?

Radi Vám poradíme alebo Vás objednáme na termín.

 info@dapti.sk