Cievne mozgové príhody CMP

Cievne mozgové príhody CMP
16. apríla 2018 Marek Hrebík
In Nezaradené

Najčastejšie sa jedná o náhle nedokrvenie niektorej časti mozgu, keď krvná zrazenina úplne alebo čiastočne zablokuje prietok krvi, a tak aj prísun nevyhnutnej dodávky kyslíka a živín do mozgu. Tomuto typu mozgovej mŕtvice sa hovorí ischemická mozgová príhoda a tvorí asi 85% z celkového počtu všetkých mozgových príhod. Zvyšných asi 15% je spôsobených krvácaním do niektorej časti mozgu, to hovoríme o hemoragickej mozgovej príhode.

V prípade, že dôjde k vzniku CMP, je veľmi dôležité ihneď vyhľadať odbornú lekársku pomoci, najlepšie privolaním RZP na tel. č. 155, pretože včasná liečba môže výrazne zmierniť následky cievnej mozgovej príhody.

CMP zanechávajú často devastujúce postihnutie pacienta, jedná sa o rôzne poruchy hybnosti – ochrnutia končatín, ale tiež poruchy reči, poruchy zmyslového vnímania, komunikačné poruchy, zmeny psychiky i osobnosti. Z toho to dôvodu sme presvedčený, že je omnoho lepšie predchádzať čo najväčšiemu počtu CMP, tj. zamestnávať sa dôslednou prevenciou rizikových faktorov, ktoré sú príčinou toho to ochorenia.

Ako postupovať?

1. dôsledne vyhľadávanie pacientov s vysokým krvným tlakom a následná liečba
2. dôsledne vyhľadávanie pacientov s cukrovkou alebo s nábehom na ňu – včasné odoslanie do diabetologickej ambulancie
3. dôsledne vyhľadávanie pacientov s vysokým obsahom tukov v krvi a liečba tejto poruchy
4. liečba obezity
5. dôsledne vyhľadávanie a liečba pacientov s ochorením srdca, ktoré môžu byť tak tiež príčinou CMP ( jedná sa predovšetkým o niektoré arytmie, defekty septa predsiení a komôr, chlopňové vady)
V prípade, že budú tieto rizikové faktory včas vyhľadávané a predovšetkým liečené, je riziko vzniku CMP niekoľkonásobne menšie. Určite je najlepšie zabrániť vzniku ochorenia jednoduchou cestou než liečiť závažné ochorenia s vedomím, že liečba je veľmi často neúspešná a následky hrozivé.